Kokemuspohjainen filosofia

2012, ntamo

Baltzar puolustaa voimakkaan poleemisessa teoksessaan länsimaisten teknokratioiden polkemia vähemmistöjä ja nuoria. Henkistä kriisiä potevan Euroopan on hänen mielestään kohdattava sokea pisteensä suhteessa vähemmistökulttuureihin ja eriarvoistavaan kasvatukseen.

Lääkkeeksi Baltzar tarjoaa uudenlaista kokemuspohjaiseen kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen perustuvaa kasvatusta ja filosofiaa. "Samoin kuin valta, laki ja järjestys kohtelevat vähemmistöjä, ne kohtelevat lapsia ja nuoria. Molempia suvaitaan, kun on pakko. Ja myös lapsilla ja nuorilla on sananvapaus - mutta aikuiset pitävät huolen, ettei heidän äänensä kauaksi kanna."

Teos on ilmestynyt englanniksi v. 2014 nimellä "Towards Experiential Philosophy" (käännös Jüri Kokkonen).

Teos on ilmestynyt englanniksi v. 2014 nimellä "Towards Experiential Philosophy" (käännös Jüri Kokkonen).
Kuuntele kolme otetta teoksesta Kokemuspohjainen filosofia! Lukija: Sakari Oka