Kulttuurienvälinen kokemuspohjainen kasvatus

Veijo Baltzar on kehittänyt monikulttuuriseen tunneälyyn pohjautuvaa ainutlaatuista opetus- ja ohjausmenetelmäänsä vuodesta 1976. Kulttuurienvälisenä kokemuspohjaisena kasvatuksena tunnettua metodia on kehitetty aktiivisesti Luovan kulttuurin yhdistys Dromin toimesta vuodesta 2011. Tällöin Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluyksikkö totesi Kulttuurienvälisen kokemuspohjaisen kasvatuksen potentiaaliseksi suomalaiseksi vientituotteeksi.

Baltzarin opetus- ja ohjausmetodin keskiössä on yksilöllisen tasapainon löytäminen, ylläpitäminen ja säilyttäminen yksilön kokemuspohjaan nähden uudessa kulttuurisessa ympäristössä. Ohjaaja-opettaja luo oppilailleen uuden kulttuuriympäristön asettamalla monikulttuurisen yhteisön vuorovaikutukselle monikulttuurisen arvomaailman ja uudet lainalaisuudet ohjaamaan yksilöiden keskinäistä vuorovaikutusta. Tasapaino löydetään tiedostamalla ja hyväksymällä oma persoona, tunnemaailma ja kulttuurinen kasvualusta ja kulttuuri-identiteetti vuorovaikutteisesti yksilönä sekä osana yhteisöä.
Vuonna 2012 ilmestynyt Veijo Baltzarin tieteellis-filosofinen teos Kokemuspohjainen filosofia esittelee Baltzarin eurooppalaisen kasvatusjärjestelmän uudistamiseen tähtäävää ajattelua. Teos on julkaistu englanniksi nimellä Towards Experiental Philosophy v. 2014.

Professori Juha Sihvola kommentoi Baltzarin pedagogista hanketta sekä Kokemuspohjainen filosofia -teoksen käsikirjoitusta syksyllä 2011 seuraavasti:

"Veijo Baltzarin hanke on korvaamattoman arvokas. Jos se saa onnistunutta jatkoa, se voi mullistaa kulttuuria koskevien käsitystemme perusteita niin, että voimme rakentaa yhteiskuntaa, jossa yhdistyvät moniarvoisuus ja omantunnonvapaus, mutta myös hienostuneet tavat ja lähimmäisen kunnioittaminen."

Baltzar soveltaa Kulttuurienvälistä kokemuspohjaista kasvatusta kaikessa teatteritoiminnassaan. Drom ry:n tavoitteena on tuottaa lähivuosina tutkimuksellista tietoa pedagogiikan soveltuvuudesta erilaisissa opetuksen konteksteissa Suomessa ja kansainvälisesti.